Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2021 | 04/03/2021 08:03

03/03/2021, Προμήθεια χαρτιού εκτύπωσης Α4 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ