Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2021 | 18/10/2021 02:10

18/10/2021, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΤΣΟΥΔΕΡΩΝ 32Α ΚΑΙ 34

Το Ν.Π.Δ.Δ «Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Χανίων», με Α.Φ.Μ. 997679351, Α΄ Δ.Ο.Υ. Χανίων, - δ/νση Κριάρη 40 Χανιά – 1ος όροφος - νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρό του  κο Βαρδάκη Αντώνιο Ιωάννη του  Αντωνίου,

Προκηρύσσει πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση των Ισογείων Καταστημάτων (βόρεια του 1ου Γυμνασίου Χανίων), οδού Τσουδερών αρ. 32Α και 34 στην πόλη των Χανίων.

                Ο Δημοπρασία θα γίνει στις   4 Νοεμβρίου  2021   ημέρα   Πέμπτη     από ώρα  10.00 π.μ. έως  10.30 π.μ. (ώρα λήξης προσφορών), μετά την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης Δ. Χανίων (οδός Κριάρη 40 – 1ος όροφος), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών.             

Τα καταστήματα βρίσκονται πίσω από το 1ο Γυμνάσιο Χανίων , είναι 45 τ.μ. έκαστο,  θα έχουν χρήση εμπορική και το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των __400_ €.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσό ίσου με το 10% ενός έτους μισθωμάτων του ορίου της πρώτης προσφοράς(480 ευρώ).

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η προκήρυξη δίδονται από τα γραφεία της Σχολικής Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης Δ. Χανίων τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Κριάρη 40 – 1ος όροφος - τηλ: 28213 41773) καθώς και στο site του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

Αναλυτικά η προκήρυξη