Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2021 | 14/07/2021 09:07

13/07/2021, Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του Κυλικείου 1ου Δημ. Σχολ. Κουνουπιδιανών Χανίων

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου της Σχολικής Κοινότητας " 1ου Δημοτικού Σχολείου Κουνουπιδιανών Χανίων ".

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στα Γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Α’/Θμιας Εκπ/σης Δ. Χανίων (Χανιά - Κριάρη 40 – 1ος όροφος) στις 24 Αυγούστου 2021 ημέρα Τρίτη και από ώρα 09:00 πμ έως 10:00 πμ (ώρα λήξης προσφορών).

Ο Διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα και ώρα 10:30π.μ.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η Διακήρυξη, στο τηλέφωνο 2821341772, αρμόδιο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων καθώς και στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ