Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2021 | 29/07/2021 03:07

29/07/2021, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την Ανάθεση υπηρεσιών ασφάλισης των αυτοκίνητων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Χανίων

 

                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΑΔΑΜ:      21PROC009004977
                     ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                      
                     ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                      ΧΑΝΙΑ, 29/07/2021
                     Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                   Α.Π.    39077
                     ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
                     Πλ. Κουτσουράκη Γεωργία                                          
                     Δ/νση: Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135         
                     Τηλ.: 28213 41 760 Fax: 2821341750                             
www.chania.gr, email: g-promitheies@chania.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  για την  Ανάθεση υπηρεσιών ασφάλισης των αυτοκίνητων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Χανίων

 

 Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Ανακοινώνει ότι παρατείνεται  ο χρόνος κατάθεσης προσφορών που αναφέρεται στην πρόσκληση με αρ.πρ. 37913/23-07-2021 για την Ανάθεση υπηρεσιών ασφάλισης των αυτοκίνητων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Χανίων.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Τρίτη 03/08/2021 και ώρα 15:30. 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ