Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2021 | 19/08/2021 12:08

19/08/2021, Ανάρτηση πινάκων και διαγραμμάτων πράξης εφαρμογής (κεφάλαιο Γ) της 1/2019 μεμονωμένης πράξης εφαρμογής σε τμήμα τη οδού Ελλωτίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΑΝΑΡΤΗΣΗ  ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (κεφάλαιο Γ) ΤΗΣ 1/2019 ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ  ΤΜΉΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΎ ΕΛΛΩΤΊΑΣ  ΣΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΆ ΤΕΤΡΆΓΩΝΑ  568-572-573 ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΉΣ ΜΕΛΈΤΗΣ ΠΑΧΙΑΝΆ Ι ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΧΑΝΊΩΝ.  

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση των Πινάκων και των Διαγραμμάτων της 1/2019 Μεμονωμένης  Πράξης εφαρμογής “σε τμήμα της οδού Ελλωτίας  στα οικοδομικά τετράγωνα  568-572-573 της πολεοδομικής μελέτης Παχιανά Ι του Δήμου Χανίων” που θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων (www.chania.gr)  από τις 1/9/2021 έως τις 15/9/2021 ή στην Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (25ης Μαρτίου 87 Σούδα) στον Α όροφο Γραφείο 8 (κ. Μανωλικάκη) τις ίδιες μέρες και ώρα 12.30-14.30 και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις, στην ΔΥΔΟΜ Δ. Χανίων,  σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από τις 1/9/2021.

Σημειώνεται ότι σε προηγούμενη ανάρτηση αναφέρθηκε εκ παραδρομής ως 1/2020 ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ αντί του ορθού 1/2019.

Ανακοίνωση

Πίνακες και διαγράμματα