Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2021 | 23/08/2021 12:08

23/08/2021, ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (κεφάλαιο Γ) της Μ1/2020 Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής Δ. Χανίων του Σχεδίου Πόλεως Παρηγοριάς Νέας Κυδωνίας στο ΟΤ 1443 και σε τμήμα του ΟΤ 1444 και 1435

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΑΝΑΡΤΗΣΗ  ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (κεφάλαιο Γ) της Μ1/2020 Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής Δ. Χανίων του Σχεδίου Πόλεως Παρηγοριάς Νέας Κυδωνίας στο ΟΤ 1443 και σε τμήμα του ΟΤ 1444 και 1435 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση των Πινάκων και των Διαγραμμάτων (κεφάλαιο Γ) της Μ1/2020 Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής Δ. Χανίων του Σχεδίου Πόλεως Παρηγοριάς Νέας Κυδωνίας στο ΟΤ 1443 και σε τμήμα του ΟΤ 1444 και 1435 που θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων (www.chania.gr)  από τις 30/08/2021 έως τις 13/9/2021 ή στην Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (25ης Μαρτίου 87 Σούδα) στον Α όροφο Γραφείο 8 (κ. Μανωλικάκη) τις ίδιες μέρες και ώρα 12.30-14.30 και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις, στην ΔΥΔΟΜ Δ. Χανίων,  σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από τις 30/08/2021.

Ανακοίνωση

Μεμονωμένη πράξη εφαρμογής

Διορθώσεις μετά από ενστάσεις

Διάγραμμα ΜΠΕ_Μ1

Τελικές συντεταγμένες

Πίνακας επικειμένων