Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2021 | 09/07/2021 01:07

09/07/2021, Πρόσκληση για την κατάθεση προσφορών για την υπηρεσία καθαριότητας για τους εσωτερικούς χώρους και για τα WC και τα αποδυτήρια χώρων διεξαγωγής καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων που διαχειρίζεται η ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ

Πρόσκληση για την κατάθεση προσφορών για την υπηρεσία καθαριότητας για τους εσωτερικούς χώρους και για τα WC και τα αποδυτήρια χώρων διεξαγωγής καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων που διαχειρίζεται η ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ.

Αναλυτικά η πρόσκληση