Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

28/12/2015 Προμήθεια λιπαντικών ελαίων και χημικών προσθετών για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων και των νομικών του προσώπων

23.12.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 01:12

 

 

 

Περίληψη προκήρυξης λιπαντικών ελαίων και χημικών προσθετών

Προκήρυξη λιπαντικών ελαίων και χημικών προσθετών

Ενιαία Μελέτη λιπαντικών ελαίων και χημικών προσθετών