Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

8/03/2015, Παράταση κατάθεσης προσφορών για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Χανίων και των Νομικών του Προσώπων, για τα τμήματα 1-7,14,19,20,22,23

20.03.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 08:03

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προσφορών για την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση νέας προκήρυξης, της υπ΄ αριθμό 8762/2015 πρόσκλησης – εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων της  σύμβασης «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ» για τα τμήματα 1-7,14,19,20,22,23 έως και την Πέμπτη 09/04/2015.

 

 

Η υπ΄αριθμό 8762/2015 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αναλυτική Προκήρυξη

Μελέτη