Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

28/07/2015, Εκτύπωση Ενημερωτικών Εντύπων για τα αδέσποτα και δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς με ανάθεση

28.07.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 10:07

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τη διενέργεια διαδικασίας για την ανάθεση της προμήθειας «Εκτύπωση Ενημέρωτικών Εντύπων για τα αδέσποτα και δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς με ανάθεση.», προϋπολογισμού 1.050,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Αναλυτικά η ποσότητα και οι διαστάσεις, ο τύπος και το θέμα των ενημερωτικών εντύπων περιγράφονται παρακάτω.Αναλυτικά:

α) Δέκα χιλιάδες (10.000) έγχρωμα δίπτυχα φυλλάδια διαστάσεων 20 x 20εκ. ανοιχτό, 10 x 20 εκ. κλειστό, τύπου velvet 150 γρ. με θέμα τις υποχρεώσεις των υπεύθυνων κηδεμόνων ζώων συντροφιάς.

β) Πέντε χιλιάδες (5.000) έγχρωμα δίπτυχα φυλλάδια διαστάσεων 29 x 21 ανοιχτό, 14,5x 21 εκ. Κλειστό, τύπου velvet 150 γρ., με θέμα τους κανόνες ευζωίας των ζώων συντροφιάς.

γ) Πεντακόσιες (500) έγχρωμες αφίσες μονής όψης διαστάσεων 32 x 46 εκ., τύπου illustration135 γρ., με θέμα δίψα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων με την ένδειξη προς Γραφείο Προμηθειών προσφορά για «Εκτύπωση Ενημερωτικών Εντύπων για τα αδέσποτα και δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς», Κυδωνίας 29 Χανιά, τκ.73135, τηλέφωνο πληροφοριών 2821 3 41760. Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στο Δήμο Χανίων με ευθύνη του ενδιαφερόμενου το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 07-08-2015. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2821341760.

Αναλυτικά η Ανακοίνωση