Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

4/2/2015, Κοινοποίηση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας αδείας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το ν. 4070/2012

04.02.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 09:02

Σας γνωρίζουμε ότι η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας αδείας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο για την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4070/2012, αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο με αρ. διαδικτυακής ανάρτησης ΑΔΑ: 78ΓΦ7ΛΚ-ΨΑΚ και παρακαλούμε κάθε αποδέκτη για τις δικές του ενέργειες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθ. 106 του ν. 4070/φεκ 82/τεύχ. Α΄/10-04-2012 και συγκεκριμένα:

1.- Να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα της Περιφέρειας Κρήτης

2.- Να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων

3.- Να αναρτηθεί από τη Δ/νση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου στον ιστότοπο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 106 του ν. 4070/φεκ 82/τεύχ. Α΄/10-04-2012

4.- Να αναρτηθεί στον ιστότοπο κάθε Δήμου της Περιφέρειας Κρήτης και να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα κάθε Δήμου καθώς και στα καταστήματα των ΚΕΠ του κάθε Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 106 του ν. 4070/ΦΕΚ 82/τεύχ. Α΄/10-04-2012.

 

 Συνημμένα: αντίγραφο της (α) σχετικής.

Με Εντολή Αντιπεριφερειάρχη

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης

α.α.

 

Ιωάννης Πατεράκης