Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

24/6/15, Απευθείας ανάθεση προμήθειας βιβλίων για τις ανάγκες των ΚΔΑΠ-ΚΠΔ του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.

24.06.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 12:19

Ο Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. του Δήμου Χανίων
Ανακοινώνει ότι θα προσφύγει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια βιβλίων για τα ΚΔΑΠ-ΚΠΔ του Οργανισμού όπως περιγράφεται στην τεχνική έκθεση - ενδεικτικό προϋπολογισμό σύμφωνα με τις υπ' αριθμόν 81/2015 και 82/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 3.885,44 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν κλειστές μέχρι την Τετάρτη 1 Ιουλίου του 2015 στον Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (οδός Καραϊσκάκη παραπλεύρως του Δημαρχείου Χανίων).

Ο Πρόεδρος του ΔΟΚΟΙΠΠ

Βλαχάκης Μιχάλης

Ανακοίνωση

Τεχνική έκθεση - Ενδεικτικός Προϋπολογισμός