Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

4/5/15, Απευθείας ανάθεση προμήθειας εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού υλικού για τις δομές του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.

04.05.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 13:04

 

Ο Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. του Δήμου Χανίων
Ανακοινώνει ότι θα προσφύγει στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού υλικού για τις δομές του Οργανισμού όπως περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική έκθεση - ενδεικτικό προϋπολογισμό σύμφωνα με τις υπ' αριθμόν 43/2015 και 44/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύνολο δαπάνης 12.957,16 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν κλειστές μέχρι την Δευτέρα 11 Μαίου του 2015 στον Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (οδός Καραϊσκάκη παραπλεύρως του Δημαρχείου Χανίων).

Ο Πρόεδρος του ΔΟΚΟΙΠΠ

Βλαχάκης Μιχάλης

Ανακοίνωση

Τεχνική έκθεση - Ενδεικτικός προϋπολογισμός