Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

15/12/2015, Προμήθεια γλυκών(κουραμπιέδες και μελομακάρονα) για κέρασμα των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου , με απευθείας ανάθεση.

15.12.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 09:12

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Την διενέργεια προμήθειας γλυκών ενόψει της διοργάνωσης εκδήλωσης στις 21 Δεκεμβρίου 2015, για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου ενόψει της εορτής των Χριστουγέννων, προϋπολογισμού 747,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, με απευθείας ανάθεση. Αναλυτικά οι ποσότητες έχουν ως εξής:

 

Α/Α

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (Μ.Μ.)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ Μ.Μ. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

1

 

Κουραμπιέδες

κιλό

63

5,14

323,82

2

 

Μελομακάρονα

κιλό

63

4,50

283,50

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

607,32

ΦΠΑ 23%

139,68

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

747,00

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλετε οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο προς γραφείο προμηθειών στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, ΤΚ:73100, έως και την Τετάρτη 16/12/2015

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται με ευκρίνεια τα στοιχειά του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την Προμήθεια γλυκών(κουραμπιέδες και μελομακάρονα) για κέρασμα των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου,».