Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

08/12/2015, Προμήθεια υλικών φωτεινής σηματοδότησης, με απευθείας ανάθεση.

09.12.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 12:12

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 Την διενέργεια διαδικασίας για την προμήθεια υλικών φωτεινής σηματοδότησης και απαραίτητων συμπληρωματικών εξαρτημάτων τους, για τις ανάγκες των νέων και παλαιών εγκαταστάσεων του Δήμου Χανίων (αντικατάσταση φθαρμένων και τοποθέτηση νέων από ηλεκτρολόγους του Δήμου μας), συνολικού προϋπολογισμού 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναγράφονται παρακάτω:

 

  • Φωτεινός σηματοδότης οχημάτων τριών πεδίων Φ 200mm. (ΤΕΜΑΧΙΑ 10)

Φωτεινός σηματοδότης οχημάτων, χρώματος πράσινου, διάμετρος φακού Φ200mm, κάθετης διάταξης, τριών πεδίων, κόκκινο - κίτρινο - πράσινο, με κλέμα στο κάτω πεδίο, δύο στηριγμάτων για τοποθέτηση σε απλό ιστό ή σε ιστό με ανηρτημένο βραχίονα, τριών γείσων, τάσης 230V εναλλασόμενο, με λαμπήρες πυρακτώσεως αντικραδασμικού τύπου αντίστοιχης φωτεινότητας ισχύος 75W. Σύμφωνος με τον Τεχνικό Κανονισμό που ορίζει το ΔΜΕΟ/ο/4319 (ΦΕΚ Β΄ 3007 26/11/13).

 

  • φωτεινός σηματοδότης πεζών Φ 200mm, δύο πεδίων. (ΤΕΜΑΧΙΑ 10)

Φωτεινός σηματοδότης πεζών, χρώματος πράσινου, διάμετρος φακού Φ 200mm, κάθετης διάταξης, δύο πεδίων, κόκκινο - πράσινο, με κλέμα στο κάτω πεδίο, δύο στηριγμάτων για τοποθέτηση σε απλό ιστό ή σε ιστό με ανηρτημένο βραχίονα, δύο γείσων, τάσης 230V εναλλασόμενο, με λαμπήρες πυρακτώσεως αντικραδασμικού τύπου αντίστοιχης φωτεινότητας ισχύος 40W. Σύμφωνος με τον Τεχνικό Κανονισμό που ορίζει το ΔΜΕΟ/ο/4319 (ΦΕΚ Β΄ 3007 26/11/13).

 

 

 

  • Φωτεινός προειδοποιητικός σηματοδότης οχημάτων Φ 200mm, δύο πεδίων. (ΤΕΜΑΧΙΑ 10)

Φωτεινός σηματοδότης, χρώματος πράσινου, διάμετρος φακού Φ 200mm, κάθετης διάταξης δύο πεδίων, δύο κίτρινα σε αναλαμπή, με κλέμα στο κάτω πεδίο, δύο στηριγμάτων για τοποθέτηση σε απλό ιστό ή σε ιστό με ανηρτημένο βραχίονα, δύο γείσων, τάσης 230V εναλλασόμενη, με λαμπήρες πυρακτώσεως αντικραδασμικού τύπου αντίστοιχης φωτεινότητας ισχύος 75W. Σύμφωνος με τον Τεχνικό Κανονισμό που ορίζει το ΔΜΕΟ/ο/4319 (ΦΕΚ Β΄ 3007 26/11/13).

 

  • Φωτεινή σηματοδοτική οπτική μονάδα τύπου LED οχημάτων Φ 200mm, ερυθρό. (ΤΕΜΑΧΙΑ 10)

Οπτική μονάδα LED για φωτεινό σηματοδότη, εφαρμόσιμη και συμβατή σε υφιστάμενους σηματοδότες (ενδεικτικού τύπου vierex), διάμετρος φακού Φ 200mm, φωτεινής ένδειξης ερυθρό, τάσης 230V εναλλασσόμενη. Σύμφωνη με τον Τεχνικό Κανονισμό που ορίζει το ΔΜΕΟ/ο/4319 (ΦΕΚ Β΄ 3007 26/11/13).

 

  • Κομβίο πεζών φωτεινής σηματοδότησης .(ΤΕΜΑΧΙΑ 95)

Κόμβιο πεζών κατάλληλο για τοποθέτηση σε ιστούς φωτεινής σηματοδότησης. Οι διερχόμενοι πεζοί πιέζουν το κόμβιο με σκοπό την αφή του πράσινου φωτεινού σηματοδότη. Χωρίζεται σε δύο μέρη στο μεταλλικό κιβώτιο και στο μηχανισμό χειρισμού του.

Το μεταλλικό κιβώτιο του κομβίου, χρώματος κίτρινου με ελάχιστο πάχος βαφής 150 μικρά, θα έχει ενδεικτικές διαστάσεις 10 Χ 9 Χ 9 εκ., ελάχιστο πάχος τοιχώματος 10mm, στεγανό κατηγορίας IP55 με τις απαραίτητες φλάντζες και στυπιοθλίπτες, εξαιρετικά ανθεκτικό σε μηχανικές κρούσεις και οξειδώσεις. Το κάτω μέρος του ιστού θα είναι κοίλο ώστε να εφαρμόζει στο ιστό της Φ.Σ.

Ο μηχανισμός χειρισμού θα είναι χωνευτός εντός του μηχανικού κιβωτίου. Η ηλεκτρική προστασία του πεζού θα είναι διπλή στον μηχανισμό του κομβίου πίεσης. Ακόμα και σε θραύση της εξωτερικής επιφάνειας το δάκτυλο του δεν θα έρχεται σε επαφή με τo ηλεκτροφόρο μέρος. Όλα τα μηχανικά μέρη του μηχανισμού θα είναι από ανοξείδωτα υλικά.

Σύμφωνο με τον Τεχνική Προδιαγραφή Κομβίου Πεζών της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. της Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ του ΥΠΕΧΩΔΕ.

 

  • Στηρίγματα φωτεινών σηματοδοτών Φ 200mm. (ΤΕΜΑΧΙΑ 7)

Στηρίγματα σηματοδοτών (ζεύγη), απλά, πράσινα, για φωτεινό σηματοδότη φακού Φ 200mm. Κατάλληλος για τοποθέτηση σε απλό ιστό ή σε ιστό με ανηρτημένο βραχίονα. Συμπεριλαμβάνονται οι αναγκαίες εξαγωνικές βίδες κατά DIN 7990, ασφάλειες growers κατά DIN 127B.

 

Τα υλικά θα παραδοθούν στις αποθήκες του Δήμου Χανίων. Οι εργασίες εγκατάστασης θα γίνουν από

τους ηλεκτρολόγους του Δήμου μας.

 

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλετε οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο προς γραφείο προμηθειών στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Χανιά ΤΚ:73100, το αργότερο μέχρι και την Τρίτη 15/12/2015

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται με ευκρίνεια τα στοιχειά του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την Προμήθεια υλικών φωτεινής σηματοδότησης. Μαζί με την προσφορά οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν και δείγμα του προϊόντος.

¨ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ