Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

4/5/15, Απευθείας ανάθεση προμήθειας οργάνων εξωτερικών χώρων για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.

04.05.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 01:05

Ο Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. του Δήμου Χανίων
Ανακοινώνει ότι θα προσφύγει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια οργάνων εξωτερικών χώρων για τους Παιδικούς Σταθμούς του Οργανισμού όπως περιγράφεται παρακάτω σύμφωνα με τις υπ' αριθμόν 41/2015 και 42/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αναλυτικά, οι ανάγκες των υπηρεσιών του ΔΟΚΟΙΠΠ έχουν ως εξής:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Κάμπια τούνελ

Τεμάχιο

7

2

Τσουλήθρα μεγάλη

Τεμάχιο

1

3

Σπιτάκι εξοχής

Τεμάχιο

5

4

Τρίκυκλο

Τεμάχιο

4

5

Φορτηγό

Τεμάχιο

10

6

Πυροσβεστικό αυτοκίνητο

Τεμάχιο

10

7

Κουνιστό παιχνίδι ζωάκι

Τεμάχιο

5

8

Μπασκέτα

Τεμάχιο

2

9

Τραμπάλα διπλή αλογάκι

Τεμάχιο

4

10

Κάστρο παιδότοπος με τσουλήθρα

Τεμάχιο

1

11

Παιδότοπος γυμναστήριο

Τεμάχιο

2

12

Τραμπάλα διπλή ψαράκια

Τεμάχιο

3

13

Τσουλήθρα μικρή

Τεμάχιο

2

14

Παιδότοπος

Τεμάχιο

2

15

Τραπεζάκι πικ νικ

Τεμάχιο

2

Σύνολο δαπάνης με ΦΠΑ 10.221,30 €

 
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν κλειστές μέχρι την Δευτέρα 11 Μαίου του 2015 στον 
Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (οδός Καραϊσκάκη παραπλεύρως του Δημαρχείου Χανίων).

Ο Πρόεδρος του ΔΟΚΟΙΠΠ

Βλαχάκης Μιχάλης

Ανακοίνωση

Τεχνική έκθεση - Ενδεικτικός Προϋπολογισμός