Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

13/2/3015, Περίληψη διακήρυξης έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2014”

13.02.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 12:02

O Δήμος Χανίων, διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για τη κατασκευή του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2014” με προϋπολογισμό 197.117,92 € (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) ή 245.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) σύμφωνα με την υπ. αρ. 1/2015 διακήρυξη.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΕΥΧΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

118-2015

612015

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΕΣΥ