Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

23/3/2015, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

23.03.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 02:03

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ για τις ΟΜΑΔΕΣ «Προμήθεια ειδών Αρτοποιίας», «Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου», «Προμήθεια κατεψυγμένων λαχανικών» και «Προμήθεια ειδών Ιχθυοπωλείου νωπών» για τις ανάγκες του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων .

Η προμήθεια των Τροφίμων προϋπολογισμού 31.093,85 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα γίνει με απευθείας ανάθεση, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, με κριτήριο κατακύρωσης για τα Είδη Ιχθυοπωλείου νωπών το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, σε ακέραιες μονάδες επί τις εκατό στην εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους στο Νομό Χανίων κατά την ημέρα χορήγησης του ενώ για τα λοιπά είδη παντοπωλείου (εκτός του ελαιόλαδου), καταψυγμένων λαχανικών και για τα είδη αρτοποιίας το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στις τιμές των Τεχνικών Προδιαγραφών.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της και για τέσσερις μήνες ή μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια Τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων και των Νομικών Προσώπων του» για τα είδη αυτά οπότε και λύετε αυτοδίκαια χωρίς καμία αποζημίωση για τον Προμηθευτή.

Η προμήθεια των ειδών θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους σε κλειστό φάκελο έως και 30η Μαρτίου 2015 και ώρα 11.30 πμ στο Γραφείο Πρωτοκόλλου στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων (οδός Μελιδονίου 27, Χανιά) στoν οποίo να αναφέρεται η Ομάδα, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές των ειδών Διατροφής, στην οποία θέλουν να συμμετέχουν.

Τηλέφωνο πληροφοριών 28210 -23392 κ. Κατσανεβάκη Κυριακή .

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Γεώργιος ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ