Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

2/11/2015, Ανακοίνωση για την έγκριση της Τροποποίησης Σχεδίου Πόλεως στην περιοχή της ΒΙΟΧΥΜ

02.11.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 12:11

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΑνακοινώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 17-07-1923 αρ. 3 παρ. 1 «περί σχεδίων πόλεων», Φ.Ε.Κ. 227/16-08-1923, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων με την υπ’ αρ.774/2015 απόφαση του αποφασίζει:

Την έγκριση της Τροποποίησης Σχεδίου Πόλεως στη περιοχή της ΒΙΟΧΥΜ στα Ο.Τ. Γ583, Γ583α, Γ584,Γ588, Γ590, Γ589, Γ591, Γ592 και Γ592α της Π.Ε ΠΑΧΙΑΝΑ Ι, όπως αυτή αποτυπώνεται στο από Δεκέμβριο του 2014 συνημμένο διάγραμμα του μελετητή Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού Κάππου Γεώργιου, δεδομένου ότι δεν προκύπτει μείωση της επιφάνειας των κοινοχρήστων χώρων αλλά αντίθετα προκύπτει αύξηση τους, οι απαιτούμενες αποζημιώσεις είναι σχετικά μικρές και διαχειρίσιμες και επομένως το Σχέδιο εύκολα υλοποιήσιμο ενώ θα αποδοθεί πολεοδομημένη γη στους ιδιοκτήτες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν στο Δήμο Χανίων τις τυχόν ενστάσεις, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την τελευταία δημοσίευση.

Πληροφορίες κ. Χατζηγιάννη Αθανάσιο στο τηλέφωνο 2821-341230Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Γεώργιος Φραγγεδάκης