Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

05/07/2017, Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων του Δήμου Χανίων και των νομικών προσώπων αυτού

05.07.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 11:23

Πρόσκληση Διαπραγμάτευσης

Τεχνικές Προδιαγραφές

ΕΕΕΠ

ΕΕΕΠ