Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017 | 05/07/2017 11:07

05/07/2017, Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων του Δήμου Χανίων και των νομικών προσώπων αυτού

Πρόσκληση Διαπραγμάτευσης

Τεχνικές Προδιαγραφές

ΕΕΕΠ

ΕΕΕΠ