Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

05/10/2017, Προμήθεια φυτικού υλικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας του Δήμου Χανίων

05.10.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 14:02

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτς, ΤΚ 73135

Τηλ.: 28213 41 760 Fax: 2821341750

www.chania.gr, email: dimos@chania.grΧανιά 05 / 10 / 2017Α.Π.:57715

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

ΠΡΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

ΘΕΜΑ: Προμήθεια φυτικού υλικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας του Δήμου Χανίων

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  • Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

  • Την υπ’ αριθμό 623/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσό 9.000,00€ στον Κ.Α. 35-6692.018 για την κάλυψη της

  • Την υπ’ αριθμό 52235/12-09-2017 Εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας

  • Τις Τεχνικές της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας

  • Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλετε προσφορά για την προμήθεια φυτικού υλικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας του Δήμου Χανίων, προϋπολογισμού 8.997,63€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Η προμήθεια, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας, αφορά στα παρακάτω είδη:

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θάμνοι

 

Κατηγορία Θ1

Α/Α

ΟΝΟΜΑ

ΛΑΤΙΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ

ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ λίτρα

ΥΨΟΣ μέτρα

Αριθμός κλαδιών

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΜΧ)

1

Κάσσια

Cassia floribunda

2

0,40-0,60

3

10

2

Δίκταμος

Origanum dictamus

0,8

0,30-0,40

 

10

3

Δυόσμος

Mentha

0,8

0,30-0,40

 

10

4

Θυμάρι

Corydothymus capitatus

0,8

0,30-0,40

 

10

5

Γκάουρα

Gaura lindheimeri

 

 

 

10

6

Τουλμπάχια

Tulbachia violacea

 

 

 

10

7

Λάχανα

 

2

 

 

80

 

ΣΥΝΟΛΟ Θ1

 

 

 

140

 

 

Θάμνοι

 

Κατηγορία Θ2

Α/Α

ΟΝΟΜΑ

ΛΑΤΙΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ

ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ λίτρα

ΥΨΟΣ μέτρα

Αριθμός κλαδιών

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΜΧ)

1

Αγγελική

Pittosporum spp.

2

0,60-0,80

3

10

2

Δενδρολίβανο έρπον

rosmarinus officialis Prostratus

2

0,30-0,40

3

6

3

Λαγκερστρέμια

Lagestroemia indica

3

0,60-0,80

3

4

5

Φίκος Ρετούσα

Ficus retousa

3

0,30-0,40

3

10

 

ΣΥΝΟΛΟ Θ2

 

 

 

30

 

 

Θάμνοι

 

Κατηγορία Θ3

Α/Α

ΟΝΟΜΑ

ΛΑΤΙΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ

ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ λίτρα

ΥΨΟΣ μέτρα

Αριθμός κλαδιών

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΜΧ)

1

Αγγελική νάνα

Pittosporum tobira var. Nana

3

0,30-0,40

>5

5

2

Πολύγαλα

Polygala myrtofolia

 

0,40-0,60

 

7

3

Πασχαλια

Syringa vulgaris

 

0,8-1,00

 

2

4

Φιλαδελφος

Philadelphus coronarius

 

0,8-1,00

 

2

5

Φωτίνια

Photinia x fraseri

 

0,8-1,00

 

7

6

Πυξάρι

Buxus sempervirens

 

0,8-1,00

 

7

 

ΣΥΝΟΛΟ Θ3

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑ

ΛΑΤΙΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ

ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ λίτρα

ΥΨΟΣ μέτρα

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΜΧ)

1

Κυκλάμινο μεγάλο

Cyclamen

3,5

 

 

170

 

ΣΥΝΟΛΟ

170

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΑΜΝΩΝ

370

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΥΤΩΝ

 

Δένδρα

 

 

Κατηγορία Δ2

Α/Α

ΟΝΟΜΑ

ΛΑΤΙΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ

ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ λίτρα

ΥΨΟΣ μέτρα

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΟΡΜΟΥ cm

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΜΧ)

1

Αλμυρίκι

Tamarix parviflora

3

1,00-1,5

6-8

20

 

ΣΥΝΟΛΟ Δ2

 

 

 

 

20

 

 

Δένδρα

 

Κατηγορία Δ3

Α/Α

ΟΝΟΜΑ

ΛΑΤΙΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ

ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ λίτρα

ΥΨΟΣ μέτρα

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΟΡΜΟΥ cm

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΜΧ)

1

Ακακία Κων/λεως

Albizia julibrissin

7

1,50-1,75

 

2

2

Γρεβιλλέα

Grevillea robusta

7

1,50-2,00

6,00-8,00

5

3

Κοιλρεουτέρια

Koelreuteria paniculata

7

1,75-2,00

8,00-10,00

30

4

Λιγούστρο

Ligustrum Japonicum

7

1,50-2,00

 

42

5

Μουριά

Morus spp.

7

1,75-2,00

10,00-12,00

45

6

Μπαοχίνια

Bauhinia spp.

7

1,75-2,00

10,00-12,00

5

7

Σφένδαμος

Acer spp.

7

1,75-2,00

8,00-10,00

20

8

Ψευδομελιά

Melia azedarach

7

1,75-2,00

10,00-12,00

10

9

Χαρουπιά

Ceratonia Siliqua

7

1,75 -2,0

 

20

 

ΣΥΝΟΛΟ Δ3

 

 

 

 

179

 

 

Δένδρα

 

Κατηγορία Δ4

Α/Α

ΟΝΟΜΑ

ΛΑΤΙΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ

ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ λίτρα

ΥΨΟΣ μέτρα

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΟΡΜΟΥ cm

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΜΧ)

1

Αλμυρίκι

Tamarix parviflora

 

2,00-2,25

10,00-12,00

5

2

Γιακαράντα

Jacaranta mimosaefolia

12

1,75-2,00

8-10

24

3

Ελια

Olea Europea

13

2,00-2,25

10,00-12,00

1

4

Ιβίσκος σινικός

Hibiscus rose sinensiw

12

2,00-2,50

8,00-10,00

20

5

Βραχυχίτων

 

13

2,00-2,26

10,00-12,00

5

6

Ιβίσκος συριακός

Hibiscus syriacus

12

2,00-2,25

8,00-10,00

20

7

Λεμονιά

Citrus limon

12

1,75-2,00

 

16

8

Νερατζιά

Citrus aurantium

12

1,75-2,00

 

35

9

Σχίνος του Μαϊάμι

schinus terrebinthus

12

2,00-2,25

8,00-10,00

9

 

ΣΥΝΟΛΟ Δ4

 

 

 

 

135

 

 

 

Δένδρα

΄

Κατηγορία Δ6

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑ

ΛΑΤΙΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ

ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ λίτρα

ΥΨΟΣ μέτρα

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΟΡΜΟΥ cm

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΜΧ)

1

Λιγούστρο χρυσόφυλλο (πανασέ)

Ligustrum Japonicum exelsum superboom

10

1,75-2,00

 

7

 

ΣΥΝΟΛΟ Δ6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΝΤΡΩΝ

341

 

Η προμήθεια θα γίνει τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας. Η παράδοση των φυτών θα γίνεται μετά από παραγγελία στο χώρο και το χρόνο που θα υποδεικνύει η Δ/νση Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας και πιθανά έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον ανάδοχο.

Τα φυτά πρέπει να είναι υγιή και εύρωστα, απαλλαγμένα εντομολογικών και μυκητολογικώνν προσβολών, με ίσιο κορμό, κανονικά αναπτυγμένη κόμη, κανονικά ανεπτυγμένη ρίζα χωρίς συστροφές και μέγεθος μπάλας και ύψος τουλάχιστον ίσο με τις προδιαγραφές και να διαθέτουν φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό όπου απαιτείται.

Η προσφορά, θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των προς προμήθεια φυτών, διαφορετικά δε θα γίνεται δεκτή.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους έως και την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017 στις 14.00, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για την “Προμήθεια φυτικού υλικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας του Δήμου Χανίων,

Υπόψη κας Γουμενάκη Δέσποινας

 

Η προσφορά, για να γίνει δεκτή, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά, από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντα ότι συμμορφώνεται με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Δ/νση Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας.

2. Φορολογική ενημερότητα

3. Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλεια (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας και εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

5. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

 

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς