Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

31/10/2017, Έναρξη διαδικασίας κύρωσης κοινοχρήστου χώρου (δρόμου) εντός οικισμού “Πιθάρι”, Δ.Ε. Ακρωτηρίου

31.10.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 09:56

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν στη Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Χανίων (25ης Μαρτίου 87,1ος όροφος, γραφείο 4), κατά τις ώρες 12.30 έως 15.00, προκειμένου να λάβουν γνώση του τοπογραφικού διαγράμματος που συνοδεύει την 598/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων (ΑΔΑ: 785ΩΩΗ5-ΣΦΩ) που αφορά στην Έναρξη διαδικασίας κύρωσης κοινοχρήστου χώρου (δρόμου) εντός οικισμού “Πιθάρι”, Δ.Ε. Ακρωτηρίου, Δήμου Χανίων (Βερυκάκη Ιωάννη) και να υποβάλλουν εντός είκοσι (20) ημερών, στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση του παραπάνω τοπογραφικού διαγράμματος και της 598/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων (ΑΔΑ: 785ΩΩΗ5-ΣΦΩ) κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Χανίων www.chania.gr Προκηρύξεις – Διαβουλεύσεις στην οποία θα είναι αναρτημένα.