Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

06-10-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΑΘΙΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

06.10.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 10:11

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

                                                                                                                                                          ΠΡΟΣ
                                                                                                                                                                                                         ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

 

 

ΘΕΜΑ: Προμήθεια καλαθιού ανύψωσης γερανοφόρου οχήματος

                                                Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλετε προσφορά για την “Προμήθεια καλαθιού ανύψωσης γερανοφόρου οχήματος” για τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Κυκλοφορίας του Δήμου Χανίων, προϋπολογισμού 5.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Παρακαλούμε να υποβάλετε την οικονομική προσφοράς σας, έως και την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017 στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29 – Τ.Κ 73100.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

3. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ