Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017 | 06/10/2017 10:10

06-10-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΑΘΙΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

                                                                                                                                                          ΠΡΟΣ
                                                                                                                                                                                                         ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

 

 

ΘΕΜΑ: Προμήθεια καλαθιού ανύψωσης γερανοφόρου οχήματος

                                                Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλετε προσφορά για την “Προμήθεια καλαθιού ανύψωσης γερανοφόρου οχήματος” για τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Κυκλοφορίας του Δήμου Χανίων, προϋπολογισμού 5.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Παρακαλούμε να υποβάλετε την οικονομική προσφοράς σας, έως και την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017 στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29 – Τ.Κ 73100.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

3. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ