Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

29/5/2017, Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου της Σχολικής Κοινότητας " Δημοτικού Σχολείου Τσικαλαριών Χανίων/1ου-2ου Νηπιαγωγείου Τσικαλαριών Χανίων"

29.05.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 11:53

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

 

Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου της Σχολικής Κοινότητας " Δημοτικού Σχολείου Τσικαλαριών Χανίων/1ου-2ου Νηπιαγωγείου Τσικαλαριών Χανίων".

 

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στα Γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Α’/Θμιας Εκπ/σης Δ. Χανίων (Χανιά - Κριάρη 40 – 1ος όροφος) στις 29 Ιουνίου 2017 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 09:00 πμ έως 10:00 πμ (ώρα λήξης προσφορών).

Ο Διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα και ώρα 10:30π.μ.

 

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η Διακήρυξη, στο τηλέφωνο 2821341772, αρμόδιο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων καθώς και στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων

 

 

 ΒΛΑΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ