Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

4/10/2017, Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για προμήθεια κατεψυγμένων αλιευμάτων - Ναύσταθμος Κρήτης

04.10.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 14:04

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ Ν. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – Π. ΠΛΟΙΩΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ.

 

1. Η Διοίκηση του Ν.Κ προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό,με σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για την ανάδειξη Προμηθευτή κατεψυγμένων αλιευμάτων για διάστημα τριών ετών, εκτιμώμενου Προϋπολογισμού 45.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ.

 

2. Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 23-10-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στη Λέσχη Υπαξιωματικών Στόλου Κρήτης (ΛΥΣΚ).

 

3. Για πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα του ΠΝ www.hellenicnavy.gr και στη Δ΄ Χρηματική Διαχείριση ΝΚ/Δ.Ο.Υ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ.: 28210-82324.