Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

03/05/2017, Εκ νέου διακήρυξη για την Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δήμου Χανίων

03.05.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 10:49

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Χανιά:  02  /  05  /2017

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                               Αρ.πρωτ:  22247

Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ -ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληρ. Μαρκουλάκη Κων/να

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 73 135,

Τηλ:28213 41760 ,Fax: 28210-93300

                       www.chania.gr , email: dimos@chania.gr 

 

 

εκ νέου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

 

«ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»    

 

 

Προϋπολογισμός :  256.556,00 €  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 %

(Καθαρή αξία: 206.900,00 €)

 

 (K.A 70-6117.001 προϋπολογισμού   Δήμου 2017)

 

 

CPV:  60443100-6

 

Διακήρυξη

Γ.Σ.Υ

Τεχνική Εκθεση- Προυοπολογισμός Μελέτης

Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

Τ.Ε.Υ.Δ