Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

5/9/2017, Ανακοίνωση για την πρόσληψη 7 (επτά) Καθαριστών/στριών με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου για το σχολικό έτος 2017-2018

05.09.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 09:51

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη επτά (7) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, για το σχολικό έτος 2017-2018, από 15/09/2017 έως 30/06/2018 όπως αναλυτικά αναφέρονται στο παρακάτω έγγραφο:

Προκήρυξη