Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 20/11/2014 12:11

20/11/2014, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εργασία Συντήρησης των κλιματιστικών μηχανημάτων του Δήμου Χανίων για ένα έτος.

Χανιά, 20/11/2014

Αρ.Πρωτ. 87451

 

                                                                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

O Δήμος Χανίων πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της συντήρησης των κλιματιστικών μηχανημάτων του Δήμου για ένα έτος όσον αφορά στις εργασίες και στα μικροϋλικά που απαιτούνται για τις ανάγκες συντήρησης και μετεγκατάστασης των διαφόρων κλιματιστικών συσκευών του Δήμου προϋπολογισμού 14.975,25€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Αναλυτικά η τεχνική έκθεση και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός επισυνάπτονται.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ στο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ του Δήμου με την ένδειξη προς Γραφείο Προμηθειών προσφορά για την συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Χανιά, τκ.73135 .Η παραπάνω προσφορά πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί στο Δήμο Χανίων με ευθύνη του ενδιαφερόμενου το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 27-11-2014 τηλέφωνο πληροφοριών 2821341760.

 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Τεχνική Έκθεση