Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2020 | 08/09/2020 08:09

08/09/2020, Δημοσίευση Περίληψης Πρόσληψης Προσωπικού ΣΟΧ 1/2020 στην Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σαράντα (40) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων, που εδρεύει στο Δήμο Χανίων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση