Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2020

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

09.09.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 02:09

 

Τελικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων και απορριπτέων

Τελικοί πίνακες 74 επιτυχόντων – προσληπτέων μερικής και πλήρους απασχόλησης

Πρακτικό επιτροπής