Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2020 | 25/11/2020 01:11

25/11/2020, Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση