Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2020

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2020

02.06.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 08:06

Ο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τετράμηνης  διάρκειας συνολικά 14 ατόμων, κατά αριθμό ατόμων κλάδου και ειδικότητας, ως ακολούθως:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕ Οδηγών (Γ' κατηγορίας): 2 άτομα

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων: 12 άτομα

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ