Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2020 | 24/01/2020 02:01

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΆΡΙΘΜ. 60185/18-12-2019

Εκδόθηκαν οι πίνακες απόρριψης υποψηφίων κλάδου ΠΕ Παιδοψυχολόγων, σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 60185/18-12-2019 Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χανίων», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ 2014 – 2020» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 "ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ".

 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ