Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2020 | 07/02/2020 02:02

Ανακοίνωση Ειδικού Συνεργάτη για κυκλοφοριακά θέματα του Δήμου Χανίων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Μία (1) θέση Επιστημονικού Συνεργάτη  με συμβουλευτική δράση σε αρμοδιότητες, που άπτονται των κυκλοφοριακών θεμάτων του Δήμου Χανίων.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ