Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2021 | 29/12/2021 03:12

29/12/2021, Πίνακες πρόσληψης εποχιακού προσωπικού της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2021 του ΔΟΚΟΙΠ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ΤΗΣ ΣΟΧ1/2021 του ΔΟΚΟΙΠΠ

Πίνακες πρόσληψης