Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2021 | 23/09/2021 02:09

Πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου προς αντικατάσταση προσωπικού που τέθηκε σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας κατ’ εφαρμογή της περ. (α) της παρ.6 του άρθρου 206 του Ν. 4820/2021

Έκδόθηκαν σήμερα 23/9/2021 οι πίνακες κατάταξης προσπικού διαφόρων ειδικοτήτων σύμφωνα με την 46993/14-9-2021 Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου προς αντικατάσταση προσωπικού που τέθηκε σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας κατ’ εφαρμογή της περ. (α) της παρ.6 του άρθρου 206 του Ν. 4820/2021.

 

ΠΙΝΑΚΕΣ