Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2021 | 10/09/2021 12:09

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 6 ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, υπό μορφή αντιτίμου

Ο Δήμαρχος Χανίων

Ανακοινώνει 

          Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 6 (έξι) ατόμων κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, έναντι αντιτίμου, προκειμένου να λειτουργήσουν οι αθλητικές εγκαταστάσεις και να υλοποιηθούν προγράμματα άθλησης στο Δήμο Χανίων, που εδρεύει στα Χανιά, με διάρκεια σύμβασης 8 μήνες.

 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά στις 13/9/2021 και λήγει στις 20/09/2021 και ώρα 15.30.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ