Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2021 | 26/03/2021 11:03

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Την Παρασκευή 26/3/2021, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Χανίων, διενεργήθηκε δημόσια κλήρωση για την επιλογή ενός ασκούμενου δικηγόρου, για την πρακτική άσκηση στο Δήμο Χανίων, σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 10455/4-3-2021 Πρόσκληση του Δήμου Χανίων.

 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ