Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2021 | 25/02/2021 03:02

25/02/2021, Ανάρτηση πινάκων με τα αποτελέσματα της ΣΜΕ 1/2021 του ΔΟΚΟΙΠΠ

Ανάρτηση πινάκων με τα αποτελέσματα της ΣΜΕ 1/2021  του ΔΟΚΟΙΠΠ

Ονομαστική κατάσταση

Πίνακας επιλογής υποψηφίων

Πίνακας κατάταξης

Αποκλεισθέντες υποψήφιοι