Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2021 | 08/11/2021 01:11

08/11/2021, Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου στο Δημοτικό Γηροκομείο, προς αντικατάσταση προσωπικού που τέθηκε σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας κατ΄εφαρμογή της περ. (α) της παρ.6 του άρθρου 206 του Ν. 4820/2021

Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων, προς αντικατάσταση προσωπικού που τέθηκε σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας κατ΄εφαρμογή της περ. (α) της παρ.6 του άρθρου 206 του Ν. 4820/2021.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Παράρτημα ΑΣΕΠ

Έντυπο ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

Παράρτημα ΗΥ_Α1