Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2021 | 03/02/2021 10:02

03/02/2021, Ανακοίνωση υπ΄αριθμ. ΣΜΕ 1/2021 για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου

Ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του
Δήμου Χανίων ανακοινώνει

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών των Παιδικών- Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ΔΟΚΟΙΠΠ του Δήμου Χανίων, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «παρακολούθηση της υγείας των φιλοξενούμενων βρεφών και νηπίων ανά 15 ημέρες, η τήρηση φακέλου υγείας ανά παιδί και οι ενημερωτικές συναντήσεις με τους γονείς στους δώδεκα (12) Βρεφικούς – Παιδικούς Σταθμούς του Οργανισμού, όπου καθημερινά φιλοξενούνται 685 βρέφη και νήπια» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

Ανακοίνωση

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση

Παράρτημα ανακοινώσεων