Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2021 | 29/06/2021 02:06

29/06/2021, Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο μήνες, για την αντιμετώπιση αναγκών των ΚΠΔ και ΚΔΑΠ του ΔΟΚΟΙΠΠ

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο μήνες, για την αντιμετώπιση αναγκών των ΚΠΔ και ΚΔΑΠ του ΔΟΚΟΙΠΠ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση