Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2021 | 24/11/2021 11:11

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ


Μία (1) θέση Επιστημονικού Συνεργάτη του Δήμου Χανίων.

Οι αιτήσεις με τα παραπάνω επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, θα κατατίθενται από τις 27/11/2021 έως και 2/12/2021 ηλεκτρονικά  στην ηλεκτρονική διεύθυνση t-adynamiko@chania.gr.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ