Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2021 | 16/03/2021 01:03

16/03/2021, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόθεση του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών των ηλικιωμένων του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων με αντικείμενο την περίθαλψη των ηλικιωμένων του ιδρύματος και τη συνταγογράφηση των φαρμάκων τους.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόθεση του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών των ηλικιωμένων του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων με αντικείμενο την περίθαλψη των ηλικιωμένων του ιδρύματος και τη συνταγογράφηση των φαρμάκων τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση