Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2021 | 03/08/2021 02:08

03/08/2021, Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 117 ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Χανίων

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό ΣΟΧ 3/2021 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: t-adynamiko@chania.gr. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, ήτοι από 4/8/2021 έως & 10/8/2021.

Αναλυτικά η ανακοίνωση 

Παράρτημα ανακοίνωσης

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση