Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2021 | 03/12/2021 01:12

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ - ΣΟΧ 1/2017 ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

ότι την Δευτέρα 06/12/2021 και ώρα 10.00 π.μ στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Χανίων ταχ. Διεύθυνση: Κριάρη 40 - Χανιά, θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση για τον καθορισμό της σειράς κατάταξης των παραπάνω υποψηφίων στις θέσεις 21η, 22η, 23η, 24η και 25η στον πίνακα κατάταξης της ειδικότητας 100 - ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών βάσει της Ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2017 του Δήμου Χανίων για πρόσληψη προσωπικού στα Κέντρα Κοινότητας του Δήμου Χανίων.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ