Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2021 | 22/03/2021 02:03

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

για την πρόσληψη ενός ασκούμενου δικηγόρου σύμφωνα με τη με αρ.πρωτ. 10455/4-3-2021 Πρόσκληση του Δήμου Χανίων

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ