Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2021 | 31/08/2021 12:08

ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΧ3/2021

Αναρτήθηκαν σήμερα 31/8/2021 οι αναμορφωμένοι πίνακες επιτυχόντων μερικής απασχόλησης για την Καθαριότητα Σχολικών Μονάδων, σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 39874/3-8-2021 ΣΟΧ 3/2021 του Δήμου Χανίων, έπειτα από κατάθεση υπεύθυνων δηλώσεων περί μη αποδοχής της θέσης και τον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων.

 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ