Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2021 | 04/03/2021 10:03

Πρόσληψη ενός ασκούμενου δικηγόρου για πρακτική άσκηση στο Δήμο Χανίων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Όσες/ους υποψήφιες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησης τους, διάρκειας 6 μηνών, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, να υποβάλουν Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση, εντός δέκα (10) ημερών από τις 8/3/2021 έως και τις 17/3/2021.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ