Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2021 | 16/12/2021 10:12

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Αναρτήθηκαν σήμερα 16/12/2021 οι οριστικοί πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας, οι πίνακες πίνακες επιτυχόντων πλήρους και μερικής απασχόλησης και οι πίνακες απορριπτέων, για την πρόσληψη προσωπικού για την Καθαριότητα Σχολικών Μονάδων, σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 64194/12-12-2021 ΣΟΧ 4/2021 του Δήμου Χανίων.

 

ΠΙΝΑΚΕΣ